புதிய முகவரிக்கு வருகை தாருங்கள் – 06

http://www.ypvnpubs.com/

எனது இணையவழி வெளியீடுகளைத் தமிழ்நண்பர்கள்.கொம் தளத்தில் தொடங்கிப் பின் கீழ்வரும் ஆறு வலைப்பூக்களில் பேணினேன்.
தூய தமிழ் பேணும் பணி
யாப்பறிந்து பாப்புனைய வாருங்கள்
உளநலப் பேணுகைப் பணி
யாழ்பாவாணனின் எழுத்துகள்
யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம்
நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன்
இவ்வாறு வலைப்பூக்களையும் ஒருங்கிணைத்துப் புதிய தளத்தை ஆக்கியுள்ளேன். இனிவரும் காலங்களில் உங்கள் யாழ்பாவாணனின் புதிய பதிவுகள் யாவும் இப்புதிய தளத்திலேயே இடம்பெறும். எனவே, இப்புதிய தளத்திற்கு வருகை தந்து எனக்கு ஒத்துழைப்புத் தாருங்கள்.

http://www.ypvnpubs.com/

இப்புதிய தளத்தில் 45 பக்கங்களும் (Pages) 45 பதிவு வகைகளும் (Categories) பேணப்படுகிறது.
இப்புதிய தளத்தில் ஒவ்வொரு திங்கள் காலையிலும் வியாழன் காலையிலும் புதிய பதிவுகளைத் தர எண்ணியுள்ளேன்.
எனவே, பழைய வலைப்பூக்களுக்குத் தந்த ஒத்துழைப்பை இப்புதிய வலைப்பூவிற்கும் தருவீர்களென நம்புகின்றேன்.

http://www.ypvnpubs.com/

கூகிளில் ‘ஊற்று’ இற்கு உச்சரிப்பு ‘OOTRU’ சரியா?

கூகிள் மொழிபெயர்ப்பானில் (https://translate.google.com/) மொழிபெயர்ப்பு மட்டுமல்ல சொல்லின் உச்சரிப்பையும் அறிந்து கொள்ளலாம். நண்பர் ஒருவர் ‘ஊற்று’ இற்கு ஆங்கில உச்சரிப்பைக் கூறு என்றார். இத்தளமூடாக கூகிள் மொழிபெயர்ப்பானைப் பாவித்து மொழிபெயர்க்கலாமெனப் பதிவுகளை எழுதும் நானே, கூகிள் மொழிபெயர்ப்பானைப் பாவிக்காமல் ‘ஊற்று’ இற்கு உச்சரிப்பு ‘UTTU’ என்று சொல்லிவிட்டேன். அது பிழை, ‘UTTU’ எனின் ஊட்டு என்றாகுமென நண்பரோ அடித்துக் கூறினார். ஈற்றில் எப்படி முடிவு எடுத்தேன் என்பதை இப்பதிவில் காண்க.

‘ஊற்று’  என்ற சொல்லுக்கு ஆங்கில உச்சரிப்பு எப்படி இருக்குமென கூகிளில் அறிய முயன்றேன். படத்தில் உள்ளவாறு உச்சரிப்பைப் பார்க்க இடது பக்கப் பெட்டியின் கீழ் கவனி; உச்சரிப்பைக் கேட்க ஒலிபெருக்கியை அழுத்துக.

ootru_1

‘ஊற்று’ எனின் ‘URRU’ எனக் காட்டியது. ‘URRU’ எனின் ஊர்ரு அல்லது ஊர்று என்று தானே வருமென மீள அலசினேன்.

ootru_2

ootru_3

அவற்றிற்கும் கூகிளில் ‘URRU’ என்று தான் தென்பட்டது; ஆயினும் சில குறியீடுகள் சேர்க்கப்பட்டதால் சின்ன மாற்றம் தென்பட்டது. எனக்கோ இதுவும் தவறு என்று தான் பட்டது. உடனே நான் சொன்ன ‘ஊற்று’ இற்கு உச்சரிப்பு ‘UTTU’ சரியா எனப் படத்தில் உள்ளவாறு அலசினேன்.

ootru_4

அதற்குக் கூகிளில் ‘UTTU’ இற்கு ‘உதடு’ என்று காட்டியது. நான் ‘ஊற்று’ இற்கு உச்சரிப்பு ‘UTTU’ என்று சொல்ல கூகிளோ ‘உதடு’ என்று காட்ட என் தலை வெடித்துச் சிதறுமாப் போல இருந்திச்சு. இதேபோல படத்தில் உள்ளவாறு ‘URRU’ இற்கு என்னவென்று அலசினேன்.

ootru_5

அதற்குக் கூகிளில் ‘உற்று’ எனக் காட்டியது. எனவே ‘ஊற்று’ இற்கு ‘URRU’ என்பது பிழையென்ற முடிவுக்கு வந்தேன். அப்படியாயின் ‘ஊட்டு’ இற்கு ஆங்கில உச்சரிப்பைத் தேடினேன்.

ootru_6

‘ஊற்று’ இற்கு உச்சரிப்பு ‘UTTU’ என்று சொல்லி இருந்தேன். ‘ஊட்டு’ இற்கு ஆங்கில உச்சரிப்பு ‘UTTU’ என்று அதே கூகிள் தான் காட்டியது. அதே அந்தக் கூகிள் தான் ‘UTTU’ இற்கு ‘உதடு’ என்று காட்டியதென மேலே குறிப்பிட்டிருந்தேன். மேலும் மேலும் எனக்குத் தலையிடி அதிகமாயிற்று.

உடனே ‘ஊற்று’ இற்கு வழமையான கூகிள் தேடலில் ஆங்கில உச்சரிப்பு என்னவேன்று தேடினேன். ஆங்கே ‘ஊற்று’ இற்கு உச்சரிப்பு ‘OOTRU’ என்றவாறு பல இணையத்தளப் பெயர்களைக் காணமுடிந்தது. ஆயினும், எனக்கு நிறைவு கிட்டவில்லை. மேலும், ‘OOTRU’ என்ற சொல்லுக்கு தமிழ் உச்சரிப்பு எப்படி இருக்குமென கூகிளில் அறிய முயன்றேன்.

ootru_7

 

‘ஊற்று’ எனின் ‘URRU’ எனவும் ‘URRU’ எனின் ‘உற்று’ எனவும் காட்டிய அதே கூகிள் மொழிபெயர்ப்பான், அவ்வேளை ‘OOTRU’ என்ற சொல்லுக்கு தமிழ் உச்சரிப்பு ‘ஊற்று’ என வெளிகாட்டிற்று. ஈற்றில் பல இணையத்தளப் பெயர்கள் ‘ஊற்று’ எனின் ‘OOTRU’ எனவும் அதேவேளை ‘OOTRU’ என்ற சொல்லுக்கு தமிழ் உச்சரிப்பு ‘ஊற்று’ என்று கூகிள் மொழிபெயர்ப்பான் வெளிப்படுத்துவதாலும் ‘ஊற்று’ இற்கு ஆங்கில உச்சரிப்பு ‘OOTRU’ என்பதே சரியென முடிவுக்கு வருகிறேன்.

கொஞ்சும் அகவையில்… கெஞ்சும் அகவையில்…

சும்மா! நகைச்சுவை என்று கூகிளில் தேடிய வேளை கீழ்வரும் படத்தைக் கண்டேன்.

படத்தின் உரிமை: http://kavithaitheevu.blogspot.in/2014/01/blog-post_499.html

படத்தில் அன்றும் இன்றும் ஒருவர் சொல்வதாய் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருந்ததை தமிழுக்கு மாற்றித் தரலாமெனக் கூகிள் மொழிபெயர்ப்பானை (Google Translate) நாடினேன்.

gtranspg

முதலில் அன்றைய கொஞ்சல் பற்றி ஆங்கிலத்தில் (When I was a kid so many girls wanted to kiss me, I allowed) உள்ளதைத் தமிழுக்கு மாற்ற முயன்றேன்.

இடது பக்கத்தில் ஆங்கிலக் கருத்தைத் தட்டச்சுச் செய்ய, வலது பக்கத்தில் கிடைத்த தமிழைப் படியுங்க…

“நான் பல பெண்கள் என்னை முத்தமிட விரும்பினார் சிறுமியாக இருந்த போது, நான் அனுமதி” என்றவாறு கூகிள் மொழி பெயர்த்தது. ஆயினும், என் அறிவைப் பாவித்துக் கீழுள்ளவாறு திருத்தினேன்.

நான் சிறுவனாக இருந்த போது பல பெண்கள் என்னை முத்தமிட விரும்பினார், நான் அனுமதித்தேன்.

இவ்வாறே, இன்றைய கொஞ்சல் பற்றி ஆங்கிலத்தில் (But now I want to kiss so many girls, but they don’t allow. Selfish girls…) உள்ளதைத் தமிழுக்கு மாற்ற முயன்றேன்.

இடது பக்கத்தில் ஆங்கிலக் கருத்தைத் தட்டச்சுச் செய்ய, வலது பக்கத்தில் கிடைத்த தமிழைப் படியுங்க…

“ஆனால் நான் இப்போது அப்படி பல பெண்கள் முத்தம் வேண்டும், ஆனால் அவர்கள் அனுமதிக்க கூடாது.
சுயநலம் பெண்கள்” என்றவாறு கூகிள் மொழி பெயர்த்தது. ஆயினும், என் அறிவைப் பாவித்துக் கீழுள்ளவாறு திருத்தினேன்.

ஆனால் இப்போது நான் அப்படிப் பல பெண்களை முத்தமிட விரும்புகிறேன், ஆனால் அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை.
சுயநலமான பெண்கள்

அவரவர் கொஞ்சும் அகவையில் எப்படியோ…
எவரெவர் கெஞ்சும் அகவையில் இப்படியோ…
கூகிள் தவறாக மொழி பெயர்க்கலாம்
நான் சரியாக மொழி பெயர்த்தேனா?
“தீர்ப்பு உங்கள் கையில்…”

 

 

இடம் கண்டால் மடம் கட்டிப் போடுவாங்களே!

இனிய தமிழ் உறவுகளே! இணையம் (Internet) வந்த பின்னர் பல நன்மை. தீமைகள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. இதில் மக்களாயப் பண்பாட்டைச் சீர் கெடுக்கும் பக்கங்களே அதிகம். அவ்வாறான பக்கங்களைப் பார்வையிடத் தடுக்கும் வடிகட்டி (Filter) மென்பொருள்கள் பல இருக்கின்றன. அறிவாளிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் கெட்டதைத் தவிருங்கள். எதிர்பாராமல் பார்க்க நேர்ந்துவிட்டால், உடனே நல்லதுக்கு மாறுங்கள், அக்கணமே அக்கெட்டதை மறந்து விடுங்கள் என்பதை போல!

என்னமோ ஏதோ இணையம் வழியே நம்மாளுகள் நல்லன பல செய்வதனைப் பத்திரிகையில் படிக்க முடிகிறதே! இதில் என்ன இருக்கு? எல்லோருக்கும் தெரிந்த செய்தி தானே! என்று நீங்கள் கேட்கலாம். இதனால் ஒரு செய்தியை நானும் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். அதாவது அள்ள, அள்ள வற்றாத அன்பளிப்புகள் (இலவசங்கள்) இணையத்தில் உலாவுகின்றன. அவற்றில் கெட்டவற்றைக் களைந்து நல்லவற்றை உறிஞ்சிப் பலர் நன்மை அடைகிறார்கள் என்றால் அது செய்திதானே!

நான் மட்டும் ஆறு வலைப்பூக்கள், வலைத்தள முகவரிகளின் தொகுப்புத் தளம், விளம்பரத் தளம் ஆக மொத்தம் எட்டு அன்பளிப்புத் (இலவசத்) தளங்களைப் பேணுகிறேன் என்றால் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இணையத்தில் அன்பளிப்புகள் (இலவசங்கள்) மலிந்து இருக்கின்றன. இதெல்லாம் உங்களாலும் முடியும் தானே! “இடம் கண்டால் மடம் கட்டிப் போடுவாங்களே!” என்ற முதியோர் கருத்தைக் கேட்டிருப்பியளே… இணைய அன்பளிப்புகளை (இலவசங்களை) வைத்து பலர் பெயரும் புகழும் அடைவது செய்தியே!

இந்நிலையில் இப்படியான வளங்களைப் பாவித்துத் தத்தம் திறமைகளை நல்ல தமிழில் உலகம் எங்கும் வெளிப்படுத்த முன்வர வேண்டுமே! உங்களால் முடியும்; முயன்று பாருங்கள்! உங்களுக்கு வேண்டிய உதவிக் குறிப்புகளை கூகிளில் தேடினால் பெற்றுக் கொள்ள முடியுமே!

நானோ உங்களை விடப் படித்தறிவில், பட்டறிவில், அகவையில், ஆளுமையில் சிறியன் அப்படியிருந்தும் எனது முயற்சிகளை உங்களுடன் பகிரக் காரணம் என்னைவிட சிறப்பாக எனது முயற்சிகளை விட அதிகப்படியாக உலகம் எங்கும் நற்றமிழைப் பேண முன்வருவீர்கள் என நம்பியே!

தமிழனென்று சொல்லடா
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்பது
அந்தக்காலம்!
தமிழனென்று சொல்லடா
இணைய வழி
தமிழன் நிலையை வெளிப்படுத்தடா என்பது
இந்தக்காலம்!

இச்செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கூறித் தமிழைப் பரப்பாவிட்டாலும் பரவாயில்லை தத்தம் அறிவை ஆவது தமிழில் பரப்ப முன் வாருங்களேன்.

இது உங்கள் யாழ்ப்பாவணனின் அழைப்பு!

தமிழில் ‘நன்றி’ என்பதைப் பிறமொழியில் எப்படிச் சொல்லலாம்.

தமிழில் ‘நன்றி’ என்பதைப் பிறமொழியில் எப்படிச் சொல்லலாம் என்றறிய உதவிக்குக் கூகிளைப் பாவிக்கலாம்.
இணைப்பு: https://translate.google.com/

gtranspg

இடது பக்கத்தில் தமிழ் மொழியைத் தெரிவு செய்த பின் தமிழ் மொழியில் (லதா எழுத்துரு – unicode பாவித்து) தட்டச்சுச் செய்யுங்கள். வலது பக்கத்தில் விரும்பிய மொழியைத் தெரிவு செய்து வெளியீட்டைப் பெறலாம்.

எடுத்துக் காட்டாக:
இடது பக்கத்தில் நன்றி என வழங்க வலது பக்கத்தில் ஆங்கிலத்தில் Thanks என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் சிங்களத்தைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது ස්තූතියි என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் ஸ்பானிஸைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது gracias என வெளியாகியது.

அதேவேளை வலது பக்கத்தில் பிரெஞ்சைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது Merci என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் டொச்சைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது dank என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் டணிஸ்ஸைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது tak என வெளியாகியது.

எம்மொழியில் வெளியீட்டைப் பெற்றாலும் அம்மொழியில் அடிப்படை அறிவு இருந்தால் மட்டுமே தெளிவாக மொழி மாற்றிப் பகிர முடியும் என்பதை முதற்பதிவிலும் குறிப்பிட்டிருந்தேன். இதுவரைத் தனிச்சொல்லை மொழி மாற்றிப் பகிர முயற்சி செய்தோம். அடுத்துவரும் பதிவில் இருசொல்களாலான வரிகளை (வசனங்களை) மொழி மாற்றிப் பகிர முயல்வோம்.

மைக்ரோசொப்ட் ஏழைக்கு உதவாது

உலகில் நாளுக்கு நாள் கணினி நுட்பம் மாறிக்கொண்டு வருகிறது. ஆனால், பல நாடுகளின் பொருண்மிய நிலை வீழ்ச்சி அடைந்து வருகிறது. அதேநேரம் மைக்ரோசொப்ட் தனது இணைய வலைச் சோதனையால் வின்டோஸ் இயங்குதள உதவியுடன் களவாகப் பயன்படுத்தும் மென்பொருள்களைச் செயலிழக்கச் செய்வது பழைய செய்தி.

இதனால், ஏழை நாடுகளில் உலாவும் ஒளித்துப் பயன்படுத்தும் மென்பொருள் பயனர்கள் திண்டாடுகின்றனர். ஏழைகளுக்கு உதவும் நோக்கில் சில கணினி நுட்பவியலாளர்களின் முயற்ச்சியால் ஒளித்துப் பயன்படுத்தும் மென்பொருள்கள் உலாவ இடமிருக்கிறது.

மைக்ரோசொப்ட்டின் புதிய வணிக நுட்பம் ஒன்றை நான் கற்றதில் இருந்து வெளிப்படுத்த முனைகின்றேன். எனது கணினியில் மைக்ரோசொப்ட் office, visual studio இரண்டுமே சிவப்பு நிறம் காட்டுகிறது. இலவச மென்பொருள்களைப் பதிவிறக்கினால் ஏழு நாட்களில் பணம் செலுத்து என்று இயங்க மறுக்கிறது.

சரி என்று அகற்றிவிட்டால், ரெஜிஸ்றிப் பதிவு நீக்கப்படாமல் கணினி ஆமை வேகத்தில் இயங்குகிறது. கூகிள் தேடலில் ரெஜிஸ்றிப் பதிவை நீக்கவும் இலவச மென்பொருள் இருப்பதாகக் காட்டுகிறது. முயன்றால் பணம் செலுத்து என்று அதுவும் எச்சரிக்கை விடுக்கிறது.

வைரஸ் மென்பொருள்காரர்களும் இப்ப பணம் பறிக்கத் தொடங்கிட்டாங்க. ஆகையால், நானும் இலவச மைக்ரோசொப்ட் அன்ரி வைரஸ் மென்பொருளைப் பாவித்த போது தான், அவர்களின் புதிய வணிக நுட்பம் ஒன்றைக் கற்றேன்.

வைரஸ் ஸ்கான் செய்த வேளை, “அன்ரி வைரஸ் கெயார்” என்ற மென்பொருள் இணைய இணைப்பினூடாகத் தன்னியக்கமாகப் பதிவிறங்கி முகத்தைக் காட்டியது. அதனைக் கையாள முற்பட்ட போது டொலர் கணக்கில் பணம் கேட்ட போது நழுவ முயன்றேன். முரண்டு பிடிக்க, இயலாக் கட்டம் windows restore point ஜப் பாவித்து அதனை நீக்கிய பின் windows automatic update ஆகாமல் பார்த்தேன். அட கடவுளே, மைக்ரோசொப்ட் இப்படியும் பணம் பறித்தால் எப்படியும் ஏழைக்கு உதவாது.

கணினி நுட்பம் மாறுதோ என்னவோ, இணைய வழிப் பணம் பறிக்கும் முறையும் மாறுகிறதே! இதற்கிடையில் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவசப் பணியாற்றும் கட்டற்ற (open source) மென்பொருள்களே ஏழைகளுக்கு உதவும். இது பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிருங்கள் பார்ப்போம்.

மொழி மாற்றிப் பகிர்வோம்

தமிழில் உள்ள இலக்கியப் பதிவுகளை மொழி மாற்றிப் பகிர்வதனூடாக உலகெங்கும் தமிழை, தமிழ் பண்பாட்டை பரப்பிப் பேண முடியுமே!

மொழி மாற்றிப் பதிய உதவிக்குக் கூகிளைப் பாவிக்கலாம்.
இணைப்பு: https://translate.google.com/

gtranspg

இடது பக்கத்தில் தமிழ் மொழியைத் தெரிவு செய்த பின் தமிழ் மொழியில் (லதா எழுத்துரு – unicode பாவித்து) தட்டச்சுச் செய்யுங்கள். வலது பக்கத்தில் விரும்பிய மொழியைத் தெரிவு செய்து வெளியீட்டைப் பெறலாம்.

எடுத்துக் காட்டாக:
இடது பக்கத்தில் வணக்கம் என வழங்க வலது பக்கத்தில் ஆங்கிலத்தில் Greetings என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் சிங்களத்தைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது සුභ පැතුම් என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் ஸ்பானிஸைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது saludos என வெளியாகியது.

பிறிதோர் எடுத்துக் காட்டாக:
இடது பக்கத்தில் நல்வரவு என வழங்க வலது பக்கத்தில் ஆங்கிலத்தில் Welcome என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் சிங்களத்தைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் ஸ்பானிஸைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது bienvenida என வெளியாகியது.

எம்மொழியில் வெளியீட்டைப் பெற்றாலும் அம்மொழியில் அடிப்படை அறிவு இருந்தால் மட்டுமே தெளிவாக மொழி மாற்றிப் பகிர முடியும் என்பதை மறக்க வேண்டாம். உங்களால் இயன்ற வரை மொழி மாற்றிப் பகிர முயற்சி செய்யலாம். வெளியீட்டுக்காக இல்லாவிட்டாலும் உங்கள் பல மொழி ஆற்றலைப் பெருக்கவும் இது உதவுமென நம்புகிறேன்.