மொழி மாற்றிப் பகிர்வோம்

தமிழில் உள்ள இலக்கியப் பதிவுகளை மொழி மாற்றிப் பகிர்வதனூடாக உலகெங்கும் தமிழை, தமிழ் பண்பாட்டை பரப்பிப் பேண முடியுமே!

மொழி மாற்றிப் பதிய உதவிக்குக் கூகிளைப் பாவிக்கலாம்.
இணைப்பு: https://translate.google.com/

gtranspg

இடது பக்கத்தில் தமிழ் மொழியைத் தெரிவு செய்த பின் தமிழ் மொழியில் (லதா எழுத்துரு – unicode பாவித்து) தட்டச்சுச் செய்யுங்கள். வலது பக்கத்தில் விரும்பிய மொழியைத் தெரிவு செய்து வெளியீட்டைப் பெறலாம்.

எடுத்துக் காட்டாக:
இடது பக்கத்தில் வணக்கம் என வழங்க வலது பக்கத்தில் ஆங்கிலத்தில் Greetings என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் சிங்களத்தைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது සුභ පැතුම් என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் ஸ்பானிஸைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது saludos என வெளியாகியது.

பிறிதோர் எடுத்துக் காட்டாக:
இடது பக்கத்தில் நல்வரவு என வழங்க வலது பக்கத்தில் ஆங்கிலத்தில் Welcome என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் சிங்களத்தைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු என வெளியாகியது. அதேவேளை வலது பக்கத்தில் ஸ்பானிஸைத் தெரிவு செய்து பார்த்த போது bienvenida என வெளியாகியது.

எம்மொழியில் வெளியீட்டைப் பெற்றாலும் அம்மொழியில் அடிப்படை அறிவு இருந்தால் மட்டுமே தெளிவாக மொழி மாற்றிப் பகிர முடியும் என்பதை மறக்க வேண்டாம். உங்களால் இயன்ற வரை மொழி மாற்றிப் பகிர முயற்சி செய்யலாம். வெளியீட்டுக்காக இல்லாவிட்டாலும் உங்கள் பல மொழி ஆற்றலைப் பெருக்கவும் இது உதவுமென நம்புகிறேன்.