கொஞ்சும் அகவையில்… கெஞ்சும் அகவையில்…

சும்மா! நகைச்சுவை என்று கூகிளில் தேடிய வேளை கீழ்வரும் படத்தைக் கண்டேன்.

படத்தின் உரிமை: http://kavithaitheevu.blogspot.in/2014/01/blog-post_499.html

படத்தில் அன்றும் இன்றும் ஒருவர் சொல்வதாய் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருந்ததை தமிழுக்கு மாற்றித் தரலாமெனக் கூகிள் மொழிபெயர்ப்பானை (Google Translate) நாடினேன்.

gtranspg

முதலில் அன்றைய கொஞ்சல் பற்றி ஆங்கிலத்தில் (When I was a kid so many girls wanted to kiss me, I allowed) உள்ளதைத் தமிழுக்கு மாற்ற முயன்றேன்.

இடது பக்கத்தில் ஆங்கிலக் கருத்தைத் தட்டச்சுச் செய்ய, வலது பக்கத்தில் கிடைத்த தமிழைப் படியுங்க…

“நான் பல பெண்கள் என்னை முத்தமிட விரும்பினார் சிறுமியாக இருந்த போது, நான் அனுமதி” என்றவாறு கூகிள் மொழி பெயர்த்தது. ஆயினும், என் அறிவைப் பாவித்துக் கீழுள்ளவாறு திருத்தினேன்.

நான் சிறுவனாக இருந்த போது பல பெண்கள் என்னை முத்தமிட விரும்பினார், நான் அனுமதித்தேன்.

இவ்வாறே, இன்றைய கொஞ்சல் பற்றி ஆங்கிலத்தில் (But now I want to kiss so many girls, but they don’t allow. Selfish girls…) உள்ளதைத் தமிழுக்கு மாற்ற முயன்றேன்.

இடது பக்கத்தில் ஆங்கிலக் கருத்தைத் தட்டச்சுச் செய்ய, வலது பக்கத்தில் கிடைத்த தமிழைப் படியுங்க…

“ஆனால் நான் இப்போது அப்படி பல பெண்கள் முத்தம் வேண்டும், ஆனால் அவர்கள் அனுமதிக்க கூடாது.
சுயநலம் பெண்கள்” என்றவாறு கூகிள் மொழி பெயர்த்தது. ஆயினும், என் அறிவைப் பாவித்துக் கீழுள்ளவாறு திருத்தினேன்.

ஆனால் இப்போது நான் அப்படிப் பல பெண்களை முத்தமிட விரும்புகிறேன், ஆனால் அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை.
சுயநலமான பெண்கள்

அவரவர் கொஞ்சும் அகவையில் எப்படியோ…
எவரெவர் கெஞ்சும் அகவையில் இப்படியோ…
கூகிள் தவறாக மொழி பெயர்க்கலாம்
நான் சரியாக மொழி பெயர்த்தேனா?
“தீர்ப்பு உங்கள் கையில்…”